Hướng dẫn cơ bản cách chơi bài Tiến Lên

Trong bài tiến lên BJ88, có 6 loại bộ bài sau:

 • Lẻ: Một lá bài đơn lẻ.
 • Đôi: Hai lá bài có cùng giá trị.
 • Sám: Ba lá bài có cùng giá trị.
 • Tứ quý: Bốn lá bài có cùng giá trị.
 • Sảnh: 5 lá bài có giá trị liên tiếp, cùng chất.
 • Thùng phá sảnh: 5 lá bài có giá trị liên tiếp, không cùng chất.

Lẻ

Lẻ là một lá bài đơn lẻ, không có đôi, sám, tứ quý, sảnh, thùng phá sảnh. Lẻ có giá trị thấp nhất trong bài tiến lên.

Đôi

Đôi là hai lá bài có cùng giá trị. Đôi có giá trị cao hơn lẻ.

Sám

Sám là ba lá bài có cùng giá trị. Sám có giá trị cao hơn đôi.

Tứ quý

Tứ quý là bốn lá bài có cùng giá trị. Tứ quý có giá trị cao nhất trong bài tiến lên, có thể chặt được tất cả các bộ bài khác, bao gồm cả sảnh rồng.

Sảnh

Sảnh là năm lá bài có giá trị liên tiếp, cùng chất. Sảnh có giá trị cao hơn tứ quý, trừ 4 đôi thông.

Thùng phá sảnh

Thùng phá sảnh là năm lá bài có giá trị liên tiếp, không cùng chất. Thùng phá sảnh có giá trị thấp hơn sảnh.

Cách đánh các bộ bài trong bài tiến lên

Khi đánh bài tiến lên, người chơi cần đánh ra các bộ bài có giá trị cao hơn bộ bài đã được đánh ra trước đó.

 • Lẻ: Lẻ có thể đánh ra bất cứ lúc nào, không cần quan tâm đến giá trị của các lá bài đã được đánh ra trước đó.
 • Đôi: Đôi có thể đánh ra khi có ít nhất một lá bài trong bộ bài có giá trị cao hơn lá bài đã được đánh ra trước đó.
 • Sám: Sám có thể đánh ra khi có ít nhất một lá bài trong bộ bài có giá trị cao hơn lá bài đã được đánh ra trước đó.
 • Tứ quý: Tứ quý có thể đánh ra bất cứ lúc nào, không cần quan tâm đến giá trị của các lá bài đã được đánh ra trước đó.
 • Sảnh: Sảnh có thể đánh ra khi có ít nhất một lá bài trong bộ bài có giá trị cao hơn lá bài đã được đánh ra trước đó.
 • Thùng phá sảnh: Thùng phá sảnh có thể đánh ra khi có ít nhất một lá bài trong bộ bài có giá trị cao hơn lá bài đã được đánh ra trước đó.

Chặt bài

Người chơi có thể chặn bài của đối thủ bằng một lá bài hoặc một bộ bài có giá trị cao hơn.

 • Lẻ: Lẻ có thể chặn được lẻ, đôi, sám.
 • Đôi: Đôi có thể chặn được lẻ, đôi, sám, tứ quý, thùng phá sảnh.
 • Sám: Sám có thể chặn được lẻ, đôi, sám, tứ quý, thùng phá sảnh.
 • Tứ quý: Tứ quý có thể chặn được lẻ, đôi, sám, thùng phá sảnh.
 • Sảnh: Sảnh có thể chặn được lẻ, đôi, sám, tứ quý, thùng phá sảnh.
 • Thùng phá sảnh: Thùng phá sảnh có thể chặn được lẻ, đôi, sám, tứ quý.

Chiến thuật chơi các bộ bài trong bài tiến lên

Để giành chiến thắng trong bài tiến lên, người chơi cần có một chiến thuật hợp lý trong việc sử dụng các bộ bài.

 • Lẻ: Lẻ là bộ bài có giá trị thấp nhất, nên người chơi cần sử dụng lẻ một cách hợp lý để không bị chặn bài của đối thủ.
 • Đôi: Đôi là bộ bài có giá trị cao hơn lẻ, nên người chơi cần giữ lại đôi để có thể chặn bài của đối thủ.
 • Sám: Sám là bộ bài có giá trị cao hơn đôi, nên người chơi cần giữ lại sám để có thể chặn bài của đối thủ.
 • Tứ quý: Tứ quý là bộ bài có giá trị cao nhất, nên người chơi cần sử dụng tứ quý một cách hợp lý để có thể chặt bài của đối thủ và giành lợi thế.
 • Sảnh: Sảnh là bộ bài